Skip to product information
1 of 1

Pick-up only

Tijd van de Aarde - Galina Rymboe

Tijd van de Aarde - Galina Rymboe

Regular price €18,95
Regular price Sale price €18,95
Sale Sold out
Tax included.

Oude structuren, herinneringsruïnes, verdrogende rivieren, verlaten opgravingsterreinen. Galina Rymboe roept in haar gedichten de postapocalyptische werelden van de ingestorte Sovjet-Unie en het huidige Rusland op. In een meeslepende taal laat ze gewaarwordingen, abstracties en intieme momenten samenvloeien. Maar hoe verwoest de werelden in deze bundel ook zijn, de dichter blijft zoeken naar manieren om ze te bewonen. tijd van de aarde is poëzie van het antropoceen.

Galina Rymboe is een Russische dichter die opgroeide na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Ze publiceerde tot nog toe twee dichtbundels: Передвижное пространство переворота (Moskou, 2014) en время земли (Charkov, 2018). Die laatstgenoemde bundel verscheen begin maart 2019 bij Uitgeverij Perdu onder de titel tijd van de aarde, vertaald door Pieter Boulogne.

Vertaald uit het Russisch door Pieter Boulogne
84 pagina's
Is begin maart 2019 verschenen

View full details